Tlačová správa: Pozemkové úpravy sú šancou na skutočnú reformu

Rozdrobené pozemky, neprístupné polia, podvody s agrodotáciami, či problémy s povodňami a suchom – taká je realita slovenskej pôdy. Extrémna rozdrobenosť znemožňuje efektívne využívanie pôdy, chaos v užívateľských a vlastníckych vzťahoch komplikuje prácu samosprávam, farmárom a tiež štátnym úradom. Jedna parcela je v priemere vlastnená 11 vlastníkmi, a jeden vlastník má v priemere podiel v 22 parcelách. Evidovaných je vyše 100 mil. spoluvlastníckych vzťahov.

Tlačová správa: Pozemkové úpravy sú šancou na skutočnú reformu

Poriadok do pozemkového vlastníctva prinášajú pozemkové úpravy. V našej publikácii Pozemkové úpravy: šanca na skutočnú reformu sme sa pozreli na možné benefity upraveného pozemkového vlastníctva. Len nedávno ohlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva spustenie pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach za 45 mil. eur. Pozreli sme sa na možné zhodnotenie týchto poľnohospodárskych pozemkov po komasácii a tiež na príklady zo zahraničia, kde skúmali vplyv pozemkových úprav na variabilné náklady v poľnohospodárstve, emisiu CO2, či nájomné ceny pôdy.

Analýza ponúkla vlastné, aj prevzaté odhady benefitov pozemkových úprav pre slovenské poľnohospodárstvo:

  • Rozpočet MPRV pre rok 2019 je vo výške 1,193 mld. eur, plánované výdavky na pozemkové úpravy predstavujú približne 3,7 % z celkového rozpočtu.
  • Možná budúca trhová hodnota pozemkov po PPÚ sa môže zvýšiť v rozpätí od mimoriadne pesimistických 15,9 mil. eur až po optimistických 662,5 mil. eur.
  • Usporiadaním pozemkov sa podporia investície v obciach, či už komerčné (výstavba), alebo nekomerčné (cyklotrasy, náučné chodníky).
  • Zefektívni a stransparentní sa fungovanie SPF, otvorí sa šanca na reformu štátneho vlastníctva pôdy.
  • V Nemecku sa pri pozemkových úpravách do kalkulácií hodnoty za peniaze pozemkových úprav zahŕňajú aj benefity v podobe vytvorených investícií, na to viazaných pracovných miest, dopadov na turizmus aj ušetrených stavebných nákladov.
  • Pozemkové úpravy znižujú variabilné náklady na obrábanie pôdy. Ak rátame s najnižšou nemeckou hodnotou dodatočného výnosu 20 eur/1 ha, môžu slovenskí poľnohospodári pri celkovej výmere úpravami zasiahnutej pôdy 132 500 ha získať ročne zhruba 2,7 milióna eur.
  • Nárast nájomného za pôdu po pozemkových úpravách sa v rôznych nemeckých územiach pohyboval od 3 % - 108 %.

V publikácii konštatujeme, že pozemkové úpravy môžu priniesť zhodnotenie pôdy a mnohé nepriame benefity, ktoré budú šetriť náklady obciam, poľnohospodárom a aj bežným ľuďom. Treba však počítať aj s prechodnými dopadmi na poľnohospodárstvo, pretože pozemkové úpravy môžu viesť k výrazným zmenám v užívateľských a nájomných vzťahoch.

Otázkou do budúcna ostáva udržanie záväzku pokračovať v pozemkových úpravách aj počas nasledujúcich vlád, transparentný výber území pre vykonanie pozemkových úprav, či synergia pozemkových úprav s Programom rozvoja vidieka.

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards