Upratanie si vo vlastných pravidlách

Nejeden zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov na stretnutie či vybavenie rôznych záležitostí autom. Niekedy využijú auto v rámci pracovného času raz za rok, iný zas pravidelne - či už služobným alebo vlastným autom zamestnanca, v rámci Slovenska alebo do iných krajín.

Upratanie si vo vlastných pravidlách

Bol tu ale § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý si každý vykladal po svojom. Ministerstvo práce tvrdilo, že ono nevyžaduje oboznamovanie vodičov motorových vozidiel s tými skutočnosťami, ktoré získal vodič už získaním vodičského preukazu. Na druhej strane Národný inšpektorát práce, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona o BOZP, tvrdil, že ide o povinnosť zamestnávateľa, aby pravidelne oboznamoval zamestnanca s ustanoveniami zákona o cestnej premávke. Vlastný výklad mali aj poisťovne, v prípade, ak sa stala poistná udalosť. Tie vyžadovali potvrdenie o preškolení zamestnanca, aby uznali poistnú udalosť. Posledný subjektom boli niektoré školiace agentúry a bezpečnostní technici, ktorí si vykladali zákon tiež po svojom a organizovali školenia v oblasti BOZP aj pre neprofesionálnych vodičov.

Týmto dvom názorovým skupinám by mal byť už koniec. Ministerstvo vydalo usmernenie, v ktorom jednoznačne povedalo, že neprofesionálni vodiči motorových vozidiel nemusia byť preškoľovaní v predpisoch upravujúcich pravidlá cestnej premávky.

Toto opatrenie však bolo na stole už od roku 2012, keď naň upozornili podnikatelia v byrokratickom nezmysli. Až šesť rokov trvalo ministerstvu, kým vyprodukuje dvojstranové usmernenie, v ktorom nejednoznačnosť výkladu zákona upraví. Dúfame, že vžitie sa s daným stanoviskom nebude inšpektorátu práce, poisťovniam či BOZP technikom trvať ešte dlhšie obdobie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards