Ako zvýšiť príjem ľuďom v zaostávajúcich regiónoch?

Regionálne rozdiely nie je niečo, čo sa dá ľahko odstrániť. Špeciálne na Slovensku, ktoré nezažilo poriadnu urbanizáciu a máme obyvateľov roztrúsených v 3000 obciach po celom Slovensku, kde je navyše každý pripútaný vlastníctvom k svojej nehnuteľnosti.

Výstražným prstom by nám mala byť nepodarená konvergencia medzi západným a východným Nemeckom.

Ako zvýšiť príjem ľuďom v zaostávajúcich regiónoch?

Aj 30 rokov po zjednotení dosahuje východné Nemecko len 7O% ekonomiky západného. A to mali rovnaké inštitúcie, súdnictvo zákony, nehovoriac o obrovských dotáciách. 

Možno by pomohol relatívne moderný koncept špeciálnych ekonomických zón. V najzaostalejších regiónoch skokovo odstránime byrokraciu, znížime dane a zreformujeme základné služby štátu ako vymáhanie práva. Toto je cesta ako vo svete zbohatli viaceré chudobné oblasti.

Zbohatnúť sa určite nedá cez administratívne zvyšovanie minimálnej mzdy. Naopak – to čo potrebujú zaostávajúce regióny je v skutočnosti zníženie minimálnej mzdy, aby sa mohli na trh práce dostať aj dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí nemajú pracovné skúsenosti a ktorí nemajú prakticky žiadne vzdelanie.

Zaviesť regionálnu minimálnu mzdu je však politická no go zóna. Tu môžeme využiť našu nevýhodu – vysoké daňovo odvodové zaťaženie práce -  vo svoj prospech. Môžeme ponechať na celom Slovensku rovnakú nominálnu minimálnu mzdu, ale v zaostávajúcich regiónoch znížiť jej negatívne dopady cez odpočítateľnú odvodovú položku. Takto ostane koza celá aj vlk sýty.

To je niečo, na čo čakajú zamestnávatelia a zamestnanci už dlhé roky. Počas posledných piatich rokov narástlo daňovo-odvodové zaťaženie ceny práce človeka s minimálnou mzdou z 29 % na skoro 40 %. Za tento nárast môžu dva javy:

Dlhé roky rástla nezdaniteľná čiastka oveľa pomalším tempom ako rástla minimálna mzda. To znamená, že kým človek s minimálnou mzdou v roku 2012 neplatil žiadne dane. Tento rok už platil 24 eur mesačne.

Druhým dôvodom je pôvodný spôsob nadefinovania odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov.

Táto položka bola nadefinovaná ako konštanta, ktorá v čase nerastie. A preto sa jej vplyv tiež v čase vytrácal a budúci rok si už človek s minimálnou mzdou nič neodpočíta. 

Okrem toho vláda v roku 2018 zaviedla extrémne asociálne opatrenie, keď zrušila časť odpočítateľnej položky, na ktorú mali nárok zamestnávatelia zo mzdy človeka s minimálnou mzdou. A takto znova zhoršila podmienky zamestnávania chudobných.

Odvodová odpočítateľná položka je opatrenie pre obe politické spektrá.

Na jednej strane zvýši čistý príjem zamestnancov s najnižšími platmi. Čo je silne sociálne opatrenie, ktoré pomáha nízkopríjmovým zamestnancom.

Na druhej strane toto opatrenie pomôže znížiť náklady práce pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú ľudí v zaostávajúcich okresoch. Toto podporí ekonomickú aktivitu a podnikanie v zaostávajúcich regiónoch.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards