Krajské kolá Ekonomickej olympiády absolvovalo 540 súťažiacich

24.2. – 2.3.2022 sa konali krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Absolvovalo ich prostredníctvom 12 online podujatí až 540 súťažiacich zo všetkých ôsmich krajov, ktorí sa kvalifikovali zo školských kôl.

Krajské kolá Ekonomickej olympiády absolvovalo 540 súťažiacich

Súťažiacich na úvod každého kola privítali organizátorky z INESS, ktoré v úvodnej prezentácii predstavili priebeh súťaže a vyhlásili najlepšie výsledky zo školského kola v každom kraji. Pochvalu získali školy, ktoré v jednotlivých krajoch zapojili najviac študentov a tiež školy, ktorých súťažiaci dosiahli najvyššiu priemernú úspešnosť v teste školského kola. Súťažiaci, ktorí v jednotlivých krajoch dosiahli najvyššiu úspešnosť, získajú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka.

Potom už nasledovali pokyny k testovaniu a samotné spustenie online testu. V krajskom kole súťažiacich čakalo jedno otvorené zadanie, kde bolo ich úlohou vlastnými slovami popísať možné riešenia inflácie a dopady týchto riešení na štátny rozpočet či občanov. V druhom variante otvoreného zadania súťažiaci analyzovali Plán obnovy a vplyv verejných investícií do IT sektora a stavebníctva na ekonomiku. Súťažiaci mali zohľadniť výhody a nevýhody pre štát, samosprávu či daňových poplatníkov. Nasledovali testové otázky, kde študenti z piatich ponúkaných odpovedí vyberali jednu správnu.

Páči sa mi koncept súťaže, celkom ľutujem, že som sa nezúčastnil v minulých ročníkoch. Páči sa mi, že otázky sú stavané na príkladoch zo života a že je tam minimum teoretických otázok.“ – odkázal súťažiaci v anonymnom hodnotiacom dotazníku.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. V školskom roku 2021/2022 prebieha jej piaty ročník, s rekordnou účasťou v školskom kole, keď sa zapojilo vyše 11 300 študentov. Najviac sa zapojili mladí ľudia zo Žilinského a Košického kraja. Po vyhodnotení krajských kôl bude nasledovať celoslovenské finále súťaže, ktoré sa bude konať v máji 2022 v Bratislave. Doň sa kvalifikuje päťdesiatka najšikovnejších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska. INESS tento rok chystá aj 4. ročník medzinárodného finále, ktoré prebehne v septembri 2022 v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Ekonomickú olympiádu by sme nemohli organizovať bez podpory našich partnerov, ktorým týmto srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Nadácia EPH, EY Slovakia, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA, Fakulta Manažmentu PU, Ekonomická fakulta, TUKE a Portál ZONES.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards