Kto vie, že vie, pôjde učiť!

Mediálny opar okolo štrajku učiteľov síce postupne opadol, ale to neplatí pre problémy v školstve. Nevyriešenou otázkou stále ostávajú aj platy učiteľov. Už sme sa pozreli na to, aké dodatočné opatrenia sú potrebné, aby plošné zvyšovanie platov prinieslo žiadané účinky a aj na to ako plošné zvyšovanie platov zlyhalo v zahraničí. Skúsme však nachvíľu opustiť rámce slovenskej diskusie a pozrime sa aj na iné typy zvyšovania platov. Konkrétne na zvyšovanie platov naviazané na výkon.

Kto vie, že vie, pôjde učiť!

Takýto typ zvyšovania platov má niekoľko výhod. V prvom rade motivuje už existujúcich učiteľov, aby sa v triedach okamžite začali viac snažiť. Naopak ak zvyšujete mzdy plošne, tak úsilie jednotlivcov nie je žiadnym spôsobom previazané s  odmenou. To však ľudia vo všeobecnosti robia neradi. V druhom rade ide o finančne menej náročné opatrenie, ako plošné zvyšovanie platov. Opatrenie síce nie je populárne medzi učiteľmi, existuje ale väčšia šanca na jeho prijatie a menší odpor zo strany ministra financií. 

 
Čo je však dôležité, existujú aj randomizované experimenty, ktoré poukazujú na účinnosť takéhoto zvyšovania platov. V Indii skúmali vplyv práve naviazania odmien na výkon a porovnávali toto opatrenie s ďalšími troma: zlepšením vybavenia škôl, vyslaním externého učiteľa alebo s odmenami naviazanými na výsledky celej školy. Zo všetkých týchto opatrení prinieslo najlepšie výsledky vo forme rastu vedomostí žiakov práve zvýšenie platu učiteľa na základe jeho výkonu. Ešte efektívnejšie sa toto opatrenie ukázalo byť, keď sa porovnával čistý vplyv opatrenia a jeho nákladovosť s ostatnými opatreniami.
 
Navyše študenti, ktorých učili takto odmeňovaní učitelia, si viedli lepšie aj v predmetoch, ktoré neboli predmetom testovania. Učitelia tak zlepšili celý svoj výkon (spoločenské a odborné predmety) a nezameriavali sa len testované predmety (matematika a jazyk).
 
Čo je však ešte zaujímavejšie, výskumníci našli pozitívnu a štatisticky významnú koreláciu medzi ex ante podporou takéhoto spôsobu zvyšovania platov zo strany učiteľov a  ex post skutočným výkonom týchto učiteľov. Inými slovami, šikovní učitelia vedia, že sú šikovní a následne sa tak práve takýto učitelia budú uchádzať o prácu, kde sú odmeňovaní za výkon a naopak tí menej šikovní si dva krát rozmyslia svoju prihlášku. Teda ide presne o efekt, ktorý chceme dosiahnúť na Slovensku – aby sa do učiteľského zboru dostali predovšetkým tí kvalitnejší absolventi. 
 
Výsledky týchto experimentov nemožno interpretovať tak, že na Slovensku by sa malo opustiť od akéhokoľvek plošného zvyšovania platov a zaviesť presne rovnaký typ odmeňovať  ako v spomínanej štúdii. Ide skôr o príspevok do diskusie pri navrhovaní novej architektúry odmeňovania. Súčasné nastavenie - odmeňovanie na základe dosiahnutej kvalifikácie asi ťažko motivuje učiteľa zlepšovať svoje učiteľské umenie a počet odpracovaných rokov nemusí vôbec korelovať  s kvalitou učiteľa. Funkčnosť súčasného systému je tak vysoko otázna a práve takéto dobré praktiky zo sveta stoja za diskusiu. 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards