Ministerstvo kultúry v rozpočte 2017

V rozpočte na rok 2017 si naplánovalo ministerstvo kultúry, že zvýši výdavky na inštitucionálnu podporu organizácií rezortu a na dotačný systém. Na prvú kapitolu pôjde tento rok o skoro 30 mil. eur viac ako šlo minulý rok (navýšenie o 30%) a na dotačný systém pôjde o 6 mil. eur viac (navýšenie o 60%).

Ministerstvo kultúry v rozpočte 2017

V rámci inštitucionálnej podpory štátnych organizácií rezortu sa podporujú rozpočtové a príspevkové organizácie ministerstva, ich kultúrne aktivity a podobné aktivity v zahraničí. Navýšené finančné prostriedky majú ísť konkrétne na zabezpečenie finančnej a inštitucionálnej udržateľnosti národných projektov po skončení ich financovania z eurofondov, celoplošné zvýšenie finančného ohodnotenia zamestnancov rezortu kultúry a dokončenie rekonštrukcie a modernizácie Slovenskej národnej galérie.

Ak sa pozrieme na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie, tak si relatívne najviac polepšili Slovenský filmový ústav (z 1,1 mil. eur na 2,3 mil. eur), spomínaná Slovenská národná galéria (z 2,7 mil. eur na 15,7 mil. eur, pričom na rok 2018 je naplánovaný rozpočet až na úrovni 30 mil. eur) a Národné osvetové centrum (z 1,5 mil. eur na 5 mil. eur). Pričom všetky prostriedky pôjdu zo štátneho rozpočtu a nič z európskych peňazí.

V rámci dotačného systému pôjde v roku 2017 väčšina zdrojov z navýšenia na projekt „Obnovme si svoj dom“ v rámci ktorého sú obnovované kultúrne pamiatky a zvyšná časť finančných prostriedkov sa rozpočtuje na podporu kultúry marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards