Klesajúci deficit

Podľa najnovších štatistík z Eurostatu sa slovenskej vláde minulý podarilo dosiahnuť deficit verejných financií na úrovni 1,7 % HDP. Je to menej, ako sa pôvodne očakávalo. Verejný rozpočet pôvodne počítal s deficitom 1,93 % HDP. Po troch predchádzajúcich rokoch, kedy sa deficit udržiaval tesne pod troma percentami (2,7 %), sa tak podarilo aspoň čiastočne premeniť rastúce príjmy do nižšieho deficitu.

Klesajúci deficit

V porovnaní s ostatnými krajinami však slovenský deficit zďaleka nemôžeme označiť za úspech. V roku 2016 dosiahlo nižší deficit (ako podiel na HDP) 16 krajín EÚ. Z toho bolo dokonca 10 krajín v prebytku. To znamená, že nehospodárili na sekeru, ale dokonca dokázali svoj celkový dlh znižovať.

Ak by sme sa chceli porovnávať napr. s naším susedom, Českou republikou, tak tá dosiahla prebytok vo výške 0,6 % HDP. V prípade, že by sme chceli dosiahnuť rovnaký prebytok aj na Slovensku, musela by vláda v roku 2016 ušetriť a znížiť výdavky o 1,6 mld. eur. To znamená, že by napríklad musela zrušiť financovanie skoro celého základného a stredného školstva.

Vláda sa však vydala opačným smerom a výdavky skôr zvyšovala. Napr. rástli výdavky na mzdy vo verejnom sektore o 5 %. Ťažko tak hodnotiť spomínané zníženie skutočného deficitu o približne 177 mil. eur, ak nepoznáme jeho dôvody. Teda či išlo o úspory na strane verejného sektora a odstraňovanie jeho plytvania. Alebo sa len napríklad v menšej miere čerpali eurofondy oproti tomu, čo sa pôvodne predpokladalo.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards