INESS návrhy na riešenie nezamestnanosti

Dňa 12.4.2013 sa uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole, ktoré organizovali predstavitelia Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd). Hlavnou témou stretnutia bola vysoká nezamestnanosť a zúčastnili sa na ňom predstavitelia zástupcov zamestnávateľov, živnostníkov, najrôznejších profesijných komôr a nezávislých think tankov. Na stretnutí bol prítomný aj Richard Ďurana z INESS, ktorý prezentoval nasledovné návrhy na riešenie problému vysokej nezamestnanosti:

INESS návrhy na riešenie nezamestnanosti

AKÚTNA PRIORITA:

- SZČO do 26 rokov bez odvodov a byrokracie do arbitrárne stanoveného obratu (napr. 12000 eur/rok), podobne ako študentom, za ktorých platí odvody štát, by im za toto obdobie nevznikol nárok na dôchodok

- Odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov (pozri napr. návrh INESS z roku 2006 popísaný v: Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31. 12. 2005, alebo INESS Policy Note: Nižšími odvodmi za vyššiu zamestnanosť, december 2012 – všetky publikácie sú voľne dostupné na stránke INESS.sk v sekcii Publikácie)

- návrat zodvodnenia dohodárov do stavu pred poslednou zmenou / alternatívne zavedenie OOP

- pozastavenie platnosti minimálnej mzdy v regióne, ak je miera nezamestnanosti nad 10%

 

VYSOKÁ PRIORITA:

- Zníženie DPPO, ktorá je najvyššia spomedzi postkomunistických krajín a v nasledujúcich rokoch bude vyššia ako v UK, DEN, SWE a FIN, sprevádzané adekvátnymi škrtmi vo výdavkoch verejných financií (návrh INESS kde škrtať napríklad: Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory, október 2012, INESS Policy Note: Dane ešte zvyšovať netreba, marec 2012)

 

STREDNÁ PRIORITA:

- Zastavenie nezmyselnej politiky investičných stimulov (vysvetlenie v INESS Policy Note: Investičné stimuly, február 2013)

- Návrat Zákonníka práce do stavu pred zmenami druhou Ficovou vládou

- Zlepšovanie podnikateľského prostredia odstraňovaním administratívnych prekážok - licencie pre živnostníkov

INESS
Bratislava, 12.4.2013
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards