Vláda schválila na náš účet: 69. rokovanie

Aj keď bolo posledné rokovanie vlády hlavne o návrhoch, ktoré súvisia s úpravou európskych smerníc v oblasti voľného pohybu tovaru kvôli vstupu Chorvátska do EÚ, členovia vlády schválili aj návrhy, ktoré majú dopad na rozpočet verejnej správy. Jedná sa hlavne o výdavky Ministerstva obrany, ale aj výdavky na nadchádzajúcu zimnú olympiádu v Soči, či podporu zahraničných Slovákov.

Vláda schválila na náš účet: 69. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXII. zimných olympijských hrách a XI. zimných paralympijskýchhrách v Soči 2014

Popis: Celkové predpokladané výdavky v rokoch 2013 a 2014 spojené s  účasťou reprezentantov SR na ZOH predstavujú čiastku v celkovej výške 1 366 500 eur (z toho olympiáda 696 200 eur a paralympiáda 670 300 eur).
Požadované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva predstavujú čiastku 980 000 eur (z toho olympiáda 424 700 eur a paralympiáda 555 300 eur).

2) Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie nových príslušníkov ozbrojených síl SR vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane - nové znenie

Popis: Keďže rozpočet MO SR vyčlenený pre operáciu ISAF na rok 2013 so stiahnutím počítal, predmetná redukcia nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Z toho dôvodu doložka vybraných vplyvov neobsahuje finančnú náročnosť stiahnutia.

Vyslanie príslušníkov zdravotníckeho tímu OS SR v operácii ISAF do poľnej vojenskej nemocnice ROLE 3 v Kábule bude hradené z rozpočtovej kapitoly MO SR. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 625 876 eur.

3) Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014

Popis: V roku 2013 bude financovanie akcií plánovaných v súvislosti s cvičením zabezpečené v rámci limitov výdavkov schválených v rozpočtových kapitolách zúčastnených rezortov (spolu cca 42 000 eur). V roku 2014 nie je predpoklad vplyvu na rozpočet verejnej správy.

4) Návrh na vyslovenie súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2013

Popis: Finančné prostriedky na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR. Finančné prostriedky na jednotlivé cvičenia budú kvantifikované v závislosti od dohodnutého zabezpečenia jednotlivých cvičení formou zmlúv.

Daný návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a to v roku 2013 vo výške 450 963 eur.

5) Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2012

Popis: V roku 2012 bolo schválených celkovo 311 projektov na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolu boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 1 121 413 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude vďaka predpokladanej podpore v nasledujúcich rokoch negatívny, v roku 2013 vo výške 1 802 670 eur a v rokoch 2014, 2015 a 2016 každoročne vo výške 1 802 667 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards