Čo takto zrušiť povinnú autoškolu

Miesto toho, aby štát zaujímal výsledok, zaujíma ho postup. Stará to bolesť štátnej správy minimálne už od čias kafkovskej c.k. byrokracie. Dôležité je dodržať osnovy, vyplniť formulár, mať normovaný počet pisoárov či získať certifikát. Spojitosť prostriedkov so zamýšľaným cieľom je skúmaná povrchne, ak vôbec, a spätne sa prakticky nevyhodnocuje. Vidíme to vo všetkom možnom - v oblasti hygieny, regulácie živností a samozrejme v školstve. 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vlaky zadarmo - déjà vu reálneho socializmu

Ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny Milton Friedman je chronicky známy popularizáciou výroku, že “obed zadarmo neexistuje”. V kontexte aktuálneho balíčka sociálnych opatrení aplikovaného na Slovensku preskúmajme či môžu dlhodobo existovať „vlaky zadarmo“ a čo toto opatrenie prináša ekonomickým aktérom – domácnostiam, podnikom a vláde (politikom).

Železnice pod tlakom trhu

Dobytčáky, koženkové vagóny, štátny moloch ... Osobný železničný dopravca nebol u verejnosti nikdy príliš obľúbený a aktuálna vládna akcia „vlaky zadarmo“ železničné PR bohvieako nevylepšila.

Drahé vlaky zadarmo

Jedným z nových (pripojte prídavné meno podľa ľubovôle) návrhov SMERu je zavedenie nulového cestovného vo vlakoch pre študentov a dôchodcov od novembra 2014. Pre INESS je to skvelá príležitosť pripomenúť všetkým daňovníkom, ako funguje železničná preprava na Slovensku z pohľadu verejných financií.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards