Rastú škody vyvolané klimatickou zmenou?

Koncom októbra zverejnila Slovenská sporiteľňa na svojich webových stránkach analýzu, ktorú pomenovala „Klimatická zmena nám pomaly vystavuje účet.“ Došla v nej k záveru, že „náklady nevyhnutné na vyrovnávanie sa so zmenou klímy budú v čase narastať“ a že „čím dlhšie budeme boj s klímou odkladať, tým bude „účet“ vyšší.“ Áno, vyšší bude. Lenže s istotou to môžeme povedať len o kumulatívnej sume – pri každej nenulovej úrovni zmeny klímy k istým škodám skrátka dochádzať bude.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Prognózy rastu HDP: 4% na večné časy?

Plánovanie rozpočtu verejnej správy na ďalšie roky vychádza z odhadu reálneho rastu HDP v budúcich rokoch. Vo východiskách rozpočtu na roky 2013-2015 sa napríklad počíta s tým, že ekonomika po tohtoročnom predpokladanom raste 2,5% v budúcom roku mierne spomalí (2,1%), v rokoch 2014 a 2015 sa však už vráti k pomerne vyššiemu rastu (3,5% resp. 3,6%).

20% HDP na mzdy štátnych zamestnancov

Výdavky na mzdy zamestnancov verejného sektora dosahujú v Dánsku takmer 20% HDP, viď graf nižšie. V roku 2009 poslali Dáni na mzdy každú tretiu korunu, ktorú na daniach zaplatili. S porovnateľným počtom obyvateľov ako Slovensko evidujú 825 tis. zamestnancov verejnej správy (Slovensko 345 tisíc*). Škandinávske krajiny majú jednoznačne najvyššie výdavky na mzdy v porovnaní s HDP.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards