INESS navrhol Ministerstvu hospodárstva 8 opatrení

Ministerstvo hospodárstva v rámci príprav nového balíčka pro-podnikateľských opatrení poskytlo možnosť prispieť návrhmi aj verejnosti. INESS preto v septembri Ministerstvu zaslalo 8 návrhov na opatrenia, zlepšujúce podnikateľské prostredie.