INESS Policy Note: Deficit verejných financií: Dôvod na rast daňového zaťaženia?

INESS Policy Note venovaný deficitu verejných financií si môžete
stiahnuť tu
. Ako v ňom konštatujeme, deficit verejného sektora
v roku 2009 bol predovšetkým dôsledkom expanzívnej výdavkovej politiky, ktorá
vyústila do najvyššieho medziročného rastu výdavkov v EÚ v roku 2009. Vysoký
rast výdavkov v rokoch 2008 a 2009 nevyplýval z prijatia reforiem, či
systémových zmien, ktoré by hmatateľne zvýšili kvalitu a rozsah verejných
služieb. Z týchto dôvodov nie sú súčasné návrhy na zvyšovanie daňového
zaťaženia vhodným nástrojom, nakoľko tým de facto ospravedlňujú rast
neefektívnych výdavkov v predchádzajúcom období. Primeranou reakciou na tento
rast by malo byť razantnejšie znižovanie verejných výdavkov.

INESS
Policy Note: Deficit verejných financií: Dôvod na rast daňového zaťaženia? (.pdf)

Text bol publikovaný aj na stránkach francúzskeho IREF.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards