Generácia X na križovatke medzi poznaním a praxou

V súčasnej dobe, kedy je náš každodenný život ovplyvňovaný ekonomickými zmenami a rozhodnutiami, ktoré robíme my ale ktoré robia aj za nás, je kľúčové, aby mladí ľudia rozumeli základným princípom ekonómie. Napriek tomu sa stále stretávame so skutočnosťou, že len hŕstka študentov prejavuje záujem o tento dôležitý obor. A práve preto INESS priniesol Ekonomickú olympiádu, ktorá sa snaží rozvíjať ekonomické a analytické myslenie u mladých ľudí. V tomto článku sa dozviete o tom ako stredoškoláci vynikajú v získavaní vedomostí, ale nevedia ich prakticky využiť.

Pomôžeme vám, aj keby ste kvôli tomu mali prísť o prácu

Minulý týždeň sme sa v Európe znova posunuli o krok ďalej oproti zvyšku sveta. Po tom, čo európski úradníci oslávili svetové prvenstvo pri regulácii umelej inteligencie, tu máme návrh novej direktívy platformovej práce. Jej cieľom je priniesť prvé Európske pravidlá algoritmicky manažovanej práce, viac transparentnosti a zodpovednosti pre platformy. No a hlavne zmeniť klasifikáciu pracovníkov, ktorí vykonávajú fušky sprostredkované cez platformy. Tento posledný bod vyvoláva najväčšie otázniky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Ekonómia Vianoc: blahobyt zvyšujúce orgie alebo masová strata mŕtvej váhy

Existuje len málo tém, ku ktorým sa ekonómovia nedokážu vyjadriť. Darčeky k nim nepatria. Vo svojich názoroch sa však nezhodnú. Spor sa vedie v popisno-bezhodnotovej rovine (prečo dávame darčeky) a aj na úrovni normatívnych implikácií (či a aké darčeky dávať). V zásade existujú tri ekonomické prúdy: ponukoví, dopytoví a inštitucionálni ekonómovia.

Potomkovia kultúry bezdetných: ako prežiť Stalina a Mao Ce-tunga

Ľudia sú jediné živočíchy, ktoré dedia svoje vlastnosti okrem rodičov aj od susedov. To nie je začiatok zlého vtipu. To je duálna teória dedičnosti. O tej prvej, genetickej dedičnosti, ste sa učili v školách. O druhej, kultúrnej dedičnosti, sa snažím šíriť osvetu tu. Píšem o nej tak veľa a často, lebo ľudia zvyknú podceňovať jej silu a trvácnosť. Alebo ju dokonca vo svojom chápaní sveta a spoločnosti ani nevnímajú. A to je chyba.

Budúcnosť si prejedáme aj v zdravotníctve

Zvýšenie zdravotných odvodov nebolo ani v predvolebných programoch, ani v programovom vyhlásení. Dvadsať rokov sa ich nikto nedotkol. Desať rokov sa všetci oháňajú tvrdením OECD, že treba znížiť daňové zaťaženie práce. Dva roky nám klesá reálna mzda. A bum, tu je.

„A teď si vás zdaním všecky!“ Tiché zdanenie, o ktorom Ministerstvo financií mlčí

Predstavte si, že podnikáte. Máte malú firmu, prípadne živnosť, a darí sa vám akurát tak, aby ste si naprieč náročným časom udržiavali rovnakú životnú úroveň. A potom zrazu, bez toho aby sa vaše príjmy v porovnaní s cenami okolo vás zvýšili, vám štát povie, že už zarábate dostatočne veľa na to, aby ste na daniach platili viac. Môže sa vám to zdať absurdné, avšak podobnú situáciu každoročne zažíva časť slovenských podnikateľov. Takouto udalosťou je vznik povinnosti registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH).

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards